Vi erbjuder våra kunder och samarbetspartner följande tjänster:

 • Landtransport
 • Tunga gods och gods av överstor kapacitet
 • Expedieringstjänster
 • Godsets och transporters försäkring
 • Följebilar och följeteams
 • Transporttillstånd
 • Containertransporter
 • Containers lagring och skötande
 • Godsets omlagring från container
 • Containerterminals tjänster
 • Tullmäklares tjänster och utfärdande av tillstånd
 • Logistiska lösningar
 • Projektbaserad logistik
 • Leveranskedjors management
 • Kombinerade sjö-, land- och järnvägstransporter

Våra partner är erkända transportbolag, handelshamnar och järnvägar och containerterminaler med internationella erfarenheter. För vidare information och erbjudande om lämpliga logistiska lösningar vänligen kontakta oss.