VILKA ÄR VI?

Bolaget ABV Logistics är en B2B riktad firma som erbjuder mångsidiga logistiska lösningar. Våra största kunder är medelstora och stora industriföretag. Vi är kapabla att organisera för våra kunder transporter av varor av överstora kapaciteter med nödvändiga tekniska anläggningar och transportgodsets följeteams samt ordna alla nödvändiga dokument i samband med transport- och tulltillstånd. Dessutom erbjuder vi varors försäkrings- och tullmäklartjänster med all nödvändig pappersexercise.

 

VAD ÄR DET VI SYSSLAR MED?

Våra huvudsakliga geografiska områden är öst- och nordeuropeiska länder men vi kan även transportera olika varor till andra regioner genom att använda relevanta lands-, sjö- eller järnvägstransporter. Vi erbjuder transporter av varor av medelstora och stora kapaciteter, projekt- och specialgods, lagringstjänster i containerterminaler och hamnar. Vi organiserar också transporter för ofullständiga laster och paket, godsets omlastning och lagring i terminaler.

 

 VARFÖR VÄLJA OSS?

Vårt team består av specialister inom sina områden med långvariga erfarenheter inom expedierings- och logistikbranschen. Vi är kapabla att erbjuda olika lösningar och organisera även de mest komplicerade logistiska projekt samt specialtransporter. Våra partner är erkända transportbolag, handelshamnar och järnvägar och containerterminaler med internationella erfarenheter.

I vår verksamhet utgår vi från principen att vi är kapabla att erbjuda våra kunder tjänster från enklaste logistiska lösningar till storindustrins leveranskedjors styrning. Om du söker efter bästa logistiska lösningar – sök efter ABV Logistics!