TRANSPORT OCH LOGISTIK

Vi erbjuder olika logistiska lösningar för lagring och transport av varor av medelstor och stor kapacitet. Vi transporterar varor i Öst- och Centraleuropa, i Skandinavien och i Ryssland..

Läs mer

Container- och landtransport

  • Tunga gods och gods av överstor kapacitet
  • Följebilar och följeteams
  • Transporttillstånd
  • Godsets och transporters försäkring
  • Tullmäklares tjänster och utfärdande av tillstånd
  • Containers lagring och skötande

Logistiska lösningar

  • Projektbaserad logistik
  • Leveranskedjors management
  • Containerterminals tjänster
  • Kombinerade sjö-, land- och järnvägstransporter

Kundservice

Tel.: +372 646 2346
E-post: info@abvlogistics.eu
Skype: abvlogistics